Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale bouwgrondexploitaties

Complexen

Einde looptijd

Winstverwachting/
Verliesverwachting

V=voordeel N=nadeel

Bedrijventerreinen

G.040 Agropark, Huissen

31-12-2026

€ 2.033.525 V

G.043 Pannenhuis II, Huissen

31-12-2026

€  1.241.064 V

G.045 Houtakker II, Bemmel

31-12-2026

€  5.082.291 V

Woningbouw

G.032 Markt 20-24, Gendt

31-12-2019

€  505.385 V

G.042 Fitness-Centre/Rietbaan-Zuid, Huissen

31-12-2019

€  185.820 N

G.051 Loovelden, Huissen

31-12-2021

€ 1.221.432 V

G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel

31-12-2019

€  148.411 N 1)

Glastuinbouw

G.055 Glastuinbouwgebied Bergerden

31-12-2025

€ 3.681.700 N

1) Dekking vanuit de reserve inzet woningbouw raadsbesluit d.d. 16-3-2017