Programma 5 Wonen

Aanleg groen en speelruimtes
In wijken, waar nog nieuwbouw plaatsvindt, maken we afspraken in de anterieure overeenkomsten over de aanleg van groen en speelruimte.

Tegengaan verrommeling in het buitengebied
Bij functieverandering nemen we een faciliterende rol aan. We verhalen onze kosten via een anterieure overeenkomst. Lukt dit niet, dan verhalen we onze kosten via het exploitatieplan. We maken in de anterieure overeenkomsten ook afspraken over een bijdrage aan het Landschapsfonds Lingewaard en een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen.

Aanwijzen woningbouwlocaties
Tot en met 2025 is er in onze gemeente behoefte aan circa 1100 nieuwe woningen. Een deel vindt plaats op basis van bestaande plannen en afspraken met ontwikkelaars en corporaties. Hiervoor zijn al overeenkomsten gesloten over het verhaal van kosten.
We verhalen onze kosten bij nieuwe ontwikkelingen via een anterieure overeenkomst. Lukt dit niet, dan verhalen we onze kosten via een exploitatieplan.

Bevorderen en herstructureren woningbouw
We zijn in 2018 onder andere betrokken bij de volgende projecten: in Angeren plan Bolder, in Doornenburg plan Homoet, in Gendt plan Martinuskerk en Vleumingen-west, in Bemmel De Plak, Herckenrathweg en Klappenburgstraat en in Huissen Korte Loostraat, Aloysiuslocatie en Doelenstraat.