Lingewaard ontwikkelt zich niet alleen in financiële zin. Uit onderstaande kerncijfers blijkt dat er ook op andere vlakken beweging is.

2018

2017

Inwoners

46.375

46.188

Uitkeringsgerechtigden

564

514

Leerlingen onderwijs

6.917

7.095

Oppervlakte(ha)

6.914

6.914

Openbaar groen(ha)

248

246

Lengte van riolering (km)

400

399

Lengte van wegen (km)

340

341

Woonruimten

19.748

19.637