In de begroting staat beschreven waaraan de gemeente haar geld uitgeeft. De begroting is opgebouwd uit 9 programma’s. Hieronder is aangegeven hoe de totale kosten van de begroting zijn verdeeld over deze programma’s (inclusief mutatie reserves).

Programma

Kosten

% van totaal

1

Deelname aan de samenleving

46.612.866

46,6%

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

544.450

0,5%

3

Bedrijvigheid

4.920.450

4,9%

4

Stad, dorp en landschap

1.182.349

1,2%

5

Wonen

4.766.814

4,8%

6

Klimaat en duurzaamheid

256.550

0,3%

7

Beheer en onderhoud

15.013.190

15,0%

8

Inwoner en bestuur

7.906.965

7,9%

9

Financiën

18.843.007

18,8%

Totaal van de programma's

100.046.641

100%