De gemeente ontvangt ook geld uit lokale belastingen en heffingen. Hieronder ziet u wat een inwoner van Lingewaard jaarlijks betaalt.

2018

2017

OZB
Gemiddeld tarief woningen

€ 430,62

€ 426,76

Rioolheffing

€ 227,00

€ 233,40

Afvalstoffenheffing
Vast tarief
Diftar per lediging

€ 114,00
€ 4,00

€ 129,50
€ 4,00

Hondenbelasting
(per hond)

€ 55,32

€ 54,84

Toeristenbelasting
(per overnachting voor toeristen)

€ 1,00

€ 1,00