Specificatie mutatie reserves

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Onttrekking aan reserve:

Dekkergelden

Martinuskerk

0

-300.000

-300.000

Dekkergelden

Project Burggraafstraat

0

-116.500

-116.500

Totaal

0

-416.500

-416.500

Toevoeging aan reserve:

Geen

0

0

0

Totaal

0

0

0