Financieel overzicht

In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van het programma.

Nr.DoelProductLasten 2018Baten 2018Saldo
5.1.1Groen en speelruimtes252.838-50252.788
Speelvoorzieningen252.838-50252.788
5.2.1Woningbouwlocaties2.228.138-1.186.8501.041.288
Faciliterend grondbeleid455.112-44.674410.438
Actief grondbeleid1.090.381-1.067.17623.205
Gronden algemeen682.645-75.000607.645
5.2.2Bevorderen en herstructureren woningbouw210.790-131.39479.396
Wonen210.790-131.39479.396
5.2.3Meewerken aan particuliere initiatieven837.753-785.90051.853
Bouwen - Vergunningverlening837.753-785.90051.853
5.2.4Afspraken met woningcorporaties72.559-44.78027.779
Woonwagenzaken72.559-44.78027.779
5.3.1Duurzaam bouwen1.164.736-6.3001.158.436
Milieubeheer1.164.736-6.3001.158.436
Saldo van Lasten en Baten4.766.814-2.155.2742.611.540
Mutaties reserves---
Onttrekking0-416.500-416.500
Toevoeging000
Gerealiseerd resultaat4.766.814-2.571.7742.195.040