5

Wonen

Nr.

Doel

Product

Personele inzet

5.1.1

Groen en speelruimtes

Speelvoorzieningen

45.720

5.2.1

Woningbouwlocaties

Gronden algemeen

282.670

Faciliterend grondbeleid

325.498

Actief grondbeleid

141.046

5.2.2

Bevorderen en herstructureren woningbouw

Wonen

72.500

5.3.1

Duurzaam bouwen

Milieubeheer

71.292

Saldo van Lasten en Baten

938.726