Specificatie mutatie reserves

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Onttrekking aan reserve:

Algemene reserve

dekking Kinkelvisie

0

-150.000

-150.000

Algemene reserve

Invoering omgevingswet

0

-200.000

-200.000

Totaal

0

-350.000

-350.000

Toevoeging aan reserve:

Geen

0

0

0

Totaal

0

0

0