Financieel overzicht

In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van het programma.

Nr.DoelProductLasten 2018Baten 2018Saldo
4.2.1Monumenten91.500091.500
Monumenten & Archeologie91.500091.500
4.2.2Betrokkenheid inwoners bij erfgoed137.9940137.994
Cultuur137.9940137.994
4.2.3Landschappelijke structuren890.990-60.300830.690
Ruimtelijke ontwikkeling708.120-60.300647.820
Natuur en landschap182.8700182.870
4.3.3Centrumgebieden61.865-20.00041.865
Straatmarkten61.865-20.00041.865
Saldo van Lasten en Baten1.182.349-80.3001.102.049
Mutaties reserves---
Onttrekking0-350.000-350.000
Toevoeging000
Gerealiseerd resultaat1.182.349-430.300752.049