4

Stad, dorp en landschap

Nr.

Doel

Product

Personele inzet

4.2.2

Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

Cultuur

70.520

4.2.3

Landschappelijke structuren

Natuur en landschap

123.450

Ruimtelijke ontwikkeling

218.520

4.3.3

Centrumgebieden

Straatmarkten

32.950

Saldo van Lasten en Baten

445.440