9.01

Digitaliseren documenten en archieven

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 109.500

€ 20.100

2017

De gemeente werkt steeds meer alleen digitaal. Voor het digitaliseren van documenten en archieven is extra opslagcapaciteit nodig. De investering wordt afgeschreven in vier jaar. Over vier jaar kan een vervangingsinvestering plaatsvinden binnen de beschikbare middelen.

9.02

Overkapping wasstraat werkplaats team Wijkbeheer

Investering

Dekking

Incidentele jaarlast

Structurele jaarlast

Realisatie in:

€ 36.000

€ 2.340

2018

De gemeentewerf heeft  een wasplaats om o.a. de strooiwagens schoon te spuiten. Daarmee voorkomen we  zoutafzetting. Deze zoutresten vreten de strooiers aan en zorgen voor slechte strooiresultaten. Om te zorgen dat de materialen in de wasplaats ijsvrij blijven is een overkapping met afsluiting aan de voorkant noodzakelijk.