9

Financiën

Nr.

Doel

Product

Personele inzet

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

Stafafdeling

-12.060

Team Technisch Wijkbeheer

-1.408.400

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

-1.101.434

Team Informatievoorziening

-190.820

Team P&O/Communicatie

-23.548

Team Fin./JZ/Ink.

-48.450

Team Veiligheid, Toezicht en Handh.

-1.016.073

Team Klant Contact Centrum

-637.345

Team Projectrealisatie

-1.388.444

Team Ruimtelijk Beleid

-1.336.022

Team Sociaal Beleid

-738.456

Team Werk & Inkomen

-1.923.120

Team WMO & Jeugd

-1.955.000

9.1.3

Schuldratio

Treasury

10.200

9.2.1

Heffingen, rechten en leges

Belastingen

38.250

Saldo van Lasten en Baten

-11.730.722