Uit het volgende overzicht blijkt dat ten gevolge van het opnemen van een nieuwe geldlening en de reguliere aflossingen in 2018 het gemiddelde rentepercentage zal afnemen met 0,5%. Dit is natuurlijk afhankelijk van de te betalen rente op de nieuw af te sluiten lening. Voor de begroting gaan we hier uit van een rentepercentage van 1,2%, conform onze rentevisie.


MUTATIES VASTE SCHULD IN 2018