Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren het dagelijks onderhoud uit en inspecteren de toestellen vier keer per jaar op technische mankementen. Als we speeltoestellen vervangen, overleggen we hierover met de wijkbewoners. Daarbij houden we rekening met een veranderde leeftijdsopbouw en speelbeleving van de kinderen. Zo houden we de Lingewaardse speelruimte uitdagend en veilig.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Uitvoering geven aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Uitvoering geven aan het speelruimteplan "Buitenspelen, ja leuk"

Percentage goedgekeurde speeltoestellen op basis van veiligheid

98%

98%