Wat gaan we daarvoor doen?

Bij de visuele weginspectie wordt duidelijk waar we in 2018 wegonderhoud uit gaan voeren. Het gaat dan over asfalt- en elementverhardingen. Veel onderhoud is regulier en beperkt in omvang. De kwaliteit van fietspaden loopt op een aantal plaatsen terug. Daarom voeren we onderhoud uit aan:

  • fietspaden Duisterestraat Doornenburg;
  • fietspaden Pannerdenseweg Doornenburg

Dat geldt ook voor de asfaltverharding van de Muntstraat en Driegaardsestraat in Huissen.

We doen meer aan het voorkomen van de groei van onkruid op verhardingen. Dit kost ons meer tijd omdat het gebruik van chemische middelen is verboden. De kwaliteit staat onder druk. We verbeteren dit door vaker te vegen, borstelen en branden.